Bliv medlem af Skals Borgerforening

Bliv medlem af Skals Borgerforening.

 

Dermed støtter du din by, og dens udvikling.

En lille flok arbejder gennem forskellige projekter på, at Skals fortsat skal være en dejlig interessant by, at bo i,

og for om muligt, at øge tilflytning, som vil skabe øget liv, med en positiv afsmitning på boligpriserne.

 

Hvad gør din Borgerforening egentlig??

 

-Affaldsindsamling i Skals området.

-Samarbejde med diverse skoler i byen.

-En del af “mobilholdet” på TV-Midtvest.

-Sct. Hans aften på Højskolebakken (båltaler i år, Ulrik Wilbek)

-Skals efterskole afslutning på torvet.

-Lokaldysten (medhjælp i Ulbjerg 2018)

-Dialog med Fjordklyngen, hvilket Skals er en del af.

-Lokaldysten i Skals ( en del af Viborg Snapsting)

-Banehusets vedligeholdelse.

-Skovens dag, i samarbejde med Skals skole.

-Byfest, hjælp og opbakning.

-Vedligeholdelse af lidt grønne arealer i Skals.

-Aktiviteter i det nye lokalråd.

-Planlægning af “ en aktiv midtby” (legeplads/minigolf)

-Planlægning af Rosengården ved Skals skole.

-Dialog med lokale erhvervsdrivende.

-Dialog med Viborg kommune.

-Juletræer og julepynt, i samarbejde med erhvervsudvalget.

-Aftaler om placering af hjertestarter. Nu hos Skals Bageri.

-Dialog med mange foreninger i Skals.

-Ansøgninger om økonomisk støtte til alle projekterne.

 

Endvidere ansvar for Torvehuset, pyloner, renovering af byflagstang, hjemmeside, rasteplads ved Multihus og ikke mindst personale til opsætning af flagallé, og hejsning af byflag.

 

Der har været en positiv tendens på medlemsantal, så vi nu er ca. 250 medlemmer, det er rigtig dejligt, tak for det…

Men når vi ved, at der er godt 1900 indbyggere i Skals, er der god plads til MANGE nye medlemmer.

 

Vis din opbakning, bliv medlem.

Så vi sammen kan gøre vores by, endnu bedre.

 

Vi arbejder for byen, og dermed også for DIG.

 

Share