Skals Naturpark

Skals Bypark, der er del af den samlede områdefornyelse i Fjordklyngen, er nu ved at tage form. Navnet "bypark" er nu ændret til "naturpark" for at være mere i overensstemmelse med virkeligheden. Begrebet naturpark har dog så mange andre referencer at også det nok skal betragtes som en arbejdstitel. Men parken er mere naturpark end bypark. Blandt målene med området har været adgang fra byen og ud mod den dejlige natur mellem Skals By og fjorden, et grønt pusterum tæt på hvor folk bor, og ikke mindst ønsket om at binde villakvartererne på hver side af den grønne kile sammen med hinanden og byen.

De midler der i første omgang er kommet hjem til projektet, forventes at kunne dække det meste af infrastrukturen med stier og terrænreguleringer, der gør det muligt af forskønne en del af området med vand. Der er tænkt flere funktioner og opholdsmuligheder ind i projektet, der vil kræve yderligere kapital fra fonde eller andre der vil bidrage. Planen er at vi i løbet af efteråret får gjort stierne til virkelighed og kan få fornøjelse af området.

 

Se kort over området

Se forslag til udsigtspost

Se forslag til naturfitnes og regnvandssø 

Se forslag til Amfi og Bålplads

Naturpark 3
Kunne det bare komme til at se sådan ud