Skals ny Bypark

 

Skals bypark bliver et stort grønt område, der binder den nordlige del sammen med bymidten. Parken kommer til at ligge i slugten mellem Vesterled/Vestervænget og Nordentoften/Nørreballe.

Projekt Skals bypark er en del af Fjordklyngens områdefornyelse, projektet etableres i samarbejde med Viborg Kommune. 

I slutningen af maj forventes der en skitse af projektet, så snart den foreligger som kommer det her på siden.

Normeringen Til Lokalområde 2108 (14)