Torvecafeen i lørdags havde denne gang et ganske alvorligt emne på programmet, nemlig Skals’ fremtid. Der kommer til at ske en del forandringer i Skals i de kommende år, blandt andet omkring skolen, børnehaver, plejehjem, rensningsanlæg og sundhedscenter.

I dagens anledning var Torvecafeen rykket udenfor på torvet i det gode vejr, og der var mange, der havde fundet vej til torvet denne formiddag, såvel lokale Skals-borgere som borgere fra Fjordklyngen i det hele taget. Hele oplandet vil nemlig komme til at blive berørt af forandringerne på blandt andet skole- og plejehjemsområdet. Tilhørerne var hyggeligt bænket med kaffe og kage foran scenen, hvor Elo Nielsen (SF) og Johannes Vesterby (V), begge medlemmer af Viborg Kommunes Landdistriktsudvalg, orienterede om Viborg Kommunes planer for Skals i de kommende år.

 

Der er afsat en del penge på Viborg Kommunes budget for de kommende år:

• I 2018 skal der bygges ny børnehave

• I 2019/2020 skal skolen renoveres for 42-45 mio. kr.

• I 2021 skal der bygges et nyt plejecenter med 40-60 pladser. Det nuværende Kildedalscenter har 15 pladser. Der er afsat 22 mio. kr.

 

”Vi mangler en helhedsplan for Skals”, sagde Elo Nielsen og forklarede, at man i Viborg Kommune tænker i søjler: Hvis man skal planlægge en ny daginstitution, tænker man ikke på, hvordan den nye daginstitution passer ind i helheden. Viborg Kommunes Børne- og Ungeudvalg har allerede besluttet, at den nye daginstitution skal ligge på Tjørnevej. Skals’ beboere er ikke blevet involveret, og børnehaven er ikke blevet tænkt ind i helheden.

Elo forklarede endvidere, at der lige nu er en overkapacitet på plejehjemsområdet, blandt andet på grund af det nyåbnede Banebo i Viborg, men også på grund af, at flere friplejehjem skyder op i disse år. Lige nu er der afsat penge til et nyt plejecenter i Skals, men det kan blive problematisk at fastholde det. Men hvis det lykkes, hvor skal det så være?

Johannes Vesterby medgav, at det kunne have været ønskeligt med en koordinering af børnehave, skole og ældrecenter, men forklarede, at Børne- og Ungeudvalget har været nervøse for den bagkant, de har i forhold til, hvornår de skal forlade Kærhuset, der er blevet købt af Skals Efterskole. ”Elo og jeg er 100% enige om, at bosætning i de mindre byer er et ’must’”, sagde Johannes Vesterby, og fortalte om landsbydød andre steder i landet.

Derefter blev ordet givet frit, og Lene Aagaard startede diskussionen med et retorisk spørgsmål: ”Om 10-20 år skal vi på plejehjem. Vil I gerne bo i Stoholm?” ”Nej”, blev der sagt flere steder fra i forsamlingen. En plejehjemsplads langt væk ville gøre det svært for pårørende at komme på besøg så tit, som de egentlig gerne ville. ”Og hvad nu, når min egen mor skal på plejehjem? Hvad hvis jeg ikke selv kan køre bil til den tid?” spurgte Lene Aagaard bekymret. Det udløste en klapsalve fra forsamlingen.

Henrik fremsatte et ønske om et integreret seniorbofællesskab og plejecenter, hvor man kunne flytte ind langt tidligere, men hvor plejefaciliteterne var der, når behovet opstod. Han gjorde opmærksom på, at det i dag ikke er muligt at komme på plejehjem som ægtepar. Villy Mortensen supplerede med en undren over, at det nye Banebo kun indeholder enkeltværelser. At der ikke er nogle få pladser, hvor man kan slå to stuer sammen, så ægtepar ikke nødvendigvis bliver skilt ad og skal have to huslejer. ”Hvad mener I?” spurgte Elo Nielsen ud over forsamlingen og blev mødt af en bred enighed om, at det ville være rart at kunne komme på plejehjem i den by, hvor man bor, når den tid kommer.

Derefter fulgte en snak om seniorbofællesskaber, som der er stor interesse for i disse år. Elo Nielsen er i dialog med ledelsen for møbelfabrikken Skalma, der kører på meget nedsat blus i forhold til tidligere og har mange kvadratmeter til overs. Her ville der potentielt kunne bygges blandt andet seniorboliger. Johannes Vesterby supplerede: ”Skals har en størrelse og en kritisk masse, der gør, at boligselskaberne ville kunne gå ind og via boliglovgivningen kunne bygge sådan noget her. Så skal det jo ikke bygges kommunalt, og så er det sådan set bare at sætte det i gang”. ”Til det formål ville Skalma-grunden være oplagt”, sagde Elo Nielsen.

”Har man tid til at få lavet en helhedsplan?” blev der spurgt fra forsamlingen. ”Skals kunne være et nøgle-eksempel”, svarede Elo Nielsen, ”her har vi et sted, vi kunne afprøve det. Det er ikke en uoverkommelig opgave at få skabt en helhedsplan i samarbejde med borgerne”. Og Johannes Vesterby supplerede: ”Efter nogle opstartsvanskeligheder i den nye Viborg Kommune er det først nu, at vi er begyndt at spille sammen, og vi kan trykke på udviklingspedalen”.

Elo Nielsen fremsatte nogle tanker vedrørende udvidelsen af skolen og placeringen af den nye børnehave, og spurgte ud i forsamlingen: ”Hvordan bliver de 40-45 mio. brugt bedst? Er det ved at inddrage Kildedalscentret og skabe en helhed?”

”Jamen, det passer jo ikke med tidsplanen, der skal tingene jo ske i en anden rækkefølge”, var der en opmærksom tilhører, der bemærkede. ”Det er fuldstændig rigtigt”, svarede både Johannes og Elo, ”men det skal bare vendes på hovedet igen. De budgetbeløb, der står på de enkelte årstal, det er bare et spørgsmål om planlægningsvilje til at vende tingene lidt rundt. Der skal vi være vågne og have argumenterne i orden, og det er noget af det, I er med til at give os nu”.

Heine Sørensen fortalte, at det ikke ville være umuligt for Viborg Kommune at forlænge lejen af  Kærhuset, så børnehaven kunne blive liggende der lidt endnu. Skals Efterskole har købt grunden som en fremtidssikring, men har ingen aktuelle planer med den. ”Hvis der er en mulighed for at tænke skole og børnehave sammen så skal vi prøve det”, sagde Johannes Vesterby. Fra forsamlingen var der tilkendegivelser af, at den bedste placering af den nye børnehave ville være ved skolen.

Denne formiddag blev til eftermiddag, og tiden fløj af sted, mens snakken gik om Skals, om fremtiden, og om, hvordan vi kan få indflydelse på de ting, der kommer til at ske. Ud over de omkring 80 fremmødte fulgte endnu flere med over nettet, da der blev live-streamet til Skals’ Facebook-side. Der ligger hele seancen, og her kan man gå ind og finde det, hvis man vil se eller gense den spændende diskussion.

Den 14. august har Fjordklyngen inviteret Landdistriktsudvalget hertil, og der vil blive afholdt et borgermøde, hvor hele Landdistriktsudvalget vil lytte til, hvad borgerne i Fjordklyngen vil med deres område. Detaljer vedrørende borgermødet følger senere.