Hvis vi i Skals skal have en chance for at påvirke processen om placeringen af det nye renseanlæg, så er det vigtigt, at vi er flest muligt tilstede i Skalshallen, når der er møde på mandag den 20. august klokken 19.

Selv hvis du ikke har haft tid til at sætte dig ind i detaljerne om planen, vil det være en kæmpe hjælp for byen, hvis du dukker op i Skalshallen og er tilstede. Mødet vil tage cirka et par timer.

På mødet vil der være politikere fra Viborgs Miljø- og Klimaudvalg og embedsfolk og repræsentanter fra Energi Viborg Vand, men dine naboer fra den styregruppe fra Skals, der de seneste uger har forsøgt at komme i dialog med kommunen om planerne, vil også være der.

I styregruppen har vi planlagt en del spørgsmål og kommentarer, som vi vil præsentere for politikerne. Det er vigtigt for os, at vi har dig i ryggen til mødet, så politikerne ikke er i tvivl om den samlede modstand vi har i byen mod de nuværende planer og forslag fra NIRAS. Men vi tror også, at jo flere vi er, jo større ører har politikerne og jo større er vores chance for, at vi kan påvirke processen.

Styregruppen vil gerne i dialog om, hvor man bedst kan placere et nyt renseanlæg i den nordlige del af kommunen, så man generer færrest muligt indbyggere – og vi vil også gerne pege på, hvor udledningen kan finde sted, så man skåner Hjarbæk Fjord mest muligt. Vi skal være så mange, som muligt der kan stå bag de ønsker. Derfor skal du dukke op og give os en hånd.

Sagen er, at Viborg Kommune og Energi Viborg Vand planlægger at etablere et stort nyt renseanlæg i Skals-området, som skal udlede det rensede spildevand i Hjarbæk Fjord. Det nye renseanlæg skal håndtere spildevandet fra hele den nordlige del af kommunen, hvilket betyder, at det fremadrettet skal rense spildevand fra 19.000 personer, hvilket er markant mere end de 3.500 personer, som det eksisterende anlæg renser spildevand fra i dag.

Med baggrund i disse planer, har Viborg Kommune sendt 3 forslag til placeringer i Skals i 10. ugers høring. Samtidig er der også sendt en alternativ udledning til Lovns Bredning i høring. De tre placeringer er hhv. ved siden af det eksisterende anlæg ved Løgstørvej, På Nederhede og i Industriparken.

Det er anden gang, at Viborg Kommune sender forslag om placering af et renseanlæg ved Skals i høring. Sidste gang mødte den foreslåede placering massiv modstand fra Skals-borgerne, men alligevel prøver kommunen nu igen. Det tyder på, at Viborg Kommune og Energi Viborg Vand virkelig mener, at det kommende renseanlæg skal ligge i nærheden af Skals.