PRESSEMEDDELELSE                  

Initiativgruppen

Helhedsplan for Skals – Nu er det snart tid til Borgermøde

Som tidligere udmeldt arbejdes der på at få skabt en samlet plan for Skals med involvering af hele Fjordklyngen.
Skals Borgerforening har derfor etableret en Initiativgruppe med 14 engagerede borgere.
Initiativgruppen skal skabe et oplæg, der forholder sig til byens udfordringer for derefter at tage initiativ til en proces, hvor byens borgere kan komme på banen.
Denne proces er vi ved at være klar til at sætte i søen.

Der er store kommunale projekter i støbeskeen – Skals Skole med afsat 66 mio, Nyt Børnehus med afsat 17 mio – altså samlet set 83 mio i overslagsårene til nybygning og renovering af byens børnemiljøer. Desuden er der afsat 24 kommunale mio til et nyt plejecenter i Skals, der skal suppleres med midler fra et alment boligselskab til byggeriet af selve boligdelen. Dvs forventede investeringer for langt over 100 mio i Skals over de næste 4 år.

Skalmagrunden har over det sidste år været et stort tema i snakken om udvikling af Skals.
Skalma er med sine store fabriksbygninger en betydende del af bymidten.
Det har længe været kendt, at møbelproduktionen på fabrikken ville kunne klare sig med langt færre kvadratmetre end dengang, da 130 ansatte havde deres daglige virke på Skalma.
Nu er Skalmagrunden så sat til salg, under den forudsætning at dele af bygningsmassen fortsat skal kunne være til rådighed for den fortsatte produktion.
I byen har man længe haft fokus på, at Skalmagrunden må ses som en slags nøgle til den nødvendige helhedsplanlægning af Skals. Der må ikke ske det, at de store kommunale projekter og byens planlægning i øvrigt bliver iværksat uden at indtænke Skalmagrunden, da tomme fabriksbygninger på så central en grund i byen ville være en meget uheldig.

Med afsæt i Skalmagrunden er der derfor i samarbejde med Boligselskabet Sct. Jørgen og byplanlæggere fra CFBO-arkitekter skabt et projektforslag, der nu er klar til at blive fremlagt som oplæg til den videre planlægningsproces.

Samtidig forventer vi, at Skalmagrunden er solgt til en ekstern investor, der bl.a. ønsker at bygge boliger på grunden.
Boligselskabet Sct. Jørgen forventer at skabe mulighed for et større antal almene boliger, der bl.a. skal møde ønskerne om tryghedsskabende fællesskaber. Når et nyt plejecenter skal etableres, kunne Skalmagrundens by- og naturnære beliggenhed vel være et rigtig fint sted at bygge?

Der vil blive inviteret til borgermøde i Skals torsdag 31. januar kl. 19.00 i Skalshallen.
Her vil Initiativgruppen præsentere sit arbejde og Byplanarkitekterne vil uddybe tankerne i projektforslaget. Boligselskabet Sct. Jørgen og investoren, der overtager Skalmagrunden forventes også at være til stede på mødet.

På baggrund af projektforslaget og borgermødet vil Skals i samarbejde med Viborg Kommune indgå i en proces med henblik på udarbejdelse en ”Borgerdreven udviklingsplan”, der involvere såvel den fysiske planlægning som vores fælles indholdsønsker til ”vores by”.
Som et led i denne proces vil der igen blive inviteret til borgermøde – formodentlig allerede om et par måneder.

Der sker altså meget i Skals, og Initiativgruppen og Skals Borgerforening ser frem til en spændende aften 31/1 med fokus på udviklingen af vores by.

Nærmere information

Heine G. Sørensen
Tlf.: 20144583

Print version klik her