Onsdag 20.februar 2019, blev der afholdt generalforsamling i Skals Borgerforening.
25 fremmødte i Skals Hallens dejlige lokaler, til denne hyggelige aften.
Agenda blev gennemgået, inden vi startede med et let dejligt traktement.
Da alle så havde fået maverne fyldt, havde vi et indlæg af erhvervsdrivende.
I år var det Dyrlæge Tina Dahl, der virkelig havde forberedt sig.
Hun fortalte historien bag valg af dette job, og hun fremviste en del fotos fra sin hverdag.
Både fra klinikken og ude fra forskellige jobs, hun har været involveret i.
Ved et par af disse billeder, kunne man godt få en lille klump i halsen.....
Efter valg af ordstyrer og referent, gik vi til beretnigen.
Igen i år havde vi meget at berette om alt det vi har været involveret i.
Selv ordstyrer Arne Sigvardsen nævnte, puha man bilver da helt forpustet efter så flot en beretning.
Der blev lidt udskiftning i bestyrelsen, og en ny frivillig kasserer afløser Susanne H. Nielsen, der virkeligt har udført jobbet flot, og håndteret mange penge vedr. projekter vi har været med i.
Så som minigolf, legeplads 1-10 år, legeplads ved skolen for større børn, total renovering af det store byflag ved kirken.
Nu er en spændende fremtid på vej, med helhedsplan for Skals. Der er bevilliget mange penge til byen vedr. feks Skolen, Børnehave med mere....., Borgermøder følger, så vi kan få indflydelse på meget af det, som nu fremadrettet bliver besluttet skal ske
De fremødte tog hjem efter kaffen, med et smil på læben og takkede for en god aften