Mandag 27. maj kl. 19.00 – 21.00
OPSAMLINGSMØDE OPSAMLINGSMØDE
 
Efter en god proces i 5 arbejdsgrupper med 60 engagerede Skalsborgere, er det nu tid til at orientere resten af byen og få respons i forhold til resultatet af arbejdet.
 
Viborg Kommune deltager i mødet – de lytter og samler op. Efterfølgende drøftes med byen, hvad der skal arbejdes videre med?