Der var det mest fantastiske vejr til alle de fremmødte, og flere nævnte der var mere end 150 til denne dejlige aften.
Arrangementet er helt nede på jorden, hvor alle kan deltage & tage hjem når man har lyst og dynen kalder, til en ny mandag.
Skals Borgerforening & Skals-Højskolen For Design og Håndarbejde, var igen dette år gået sammen, for at tilbyde Skals Borgere og andre en rigtig god aften.
Alene kan vi noget, men sammen kan vi ALT.....
Der var besøgende fra Nr.Rind, Norge & Viborg. Måske også andre steder fra :-)
 

 
Husk at støtte DIN Borgerforening, og betal kontingent.
 
 
i år skal igen siges tak, til dem der ydede en fantastisk indsat, for at denne aften kunne blive god.
 
Stor tak til:
 
Henning fra Ndr.Skringstrup, leverandør af diverse brænde til bålet.
Knud fra De Grønne pedeller, bålopstiller.
Familierne fra Fjordvænget 13 & 15, vand - strøm - diverse back up.
Maja på 12 år fra Tjørnevej, der sammen med os andre hjalp med bålet.
Anders Haubjerg, der sang for og hjalp os igang.
Lokal ildsjæl Elo Nielsen, med en velforberedt og god båltale.
Skals-Højskolen, med telt samt kaffe, saft & dejlig kage.
Skals Bageren der donerede snobrødsdej.
 
 
 
 
På vegne af Skals Borgerforening - STOR TAK.....