Møde 9. januar – er du interesseret?

I forbindelse med arbejdet med en helhedsplan for Skals og udviklingen af Skalmagrunden har der været en del snak om etablering af et seniorbofællesskab.
Sådanne bofællesskaber har stor opmærksomhed overalt i landet, og efterspørgslen er meget større end udbuddet.
Mange oplever på et tidspunkt i livet, at deres bolig er blevet for stor og kunne godt tænke lidt mindre og lidt enklere forhold. Samtidig må boligen gerne være tættere på andre mennesker og bygge på fællesskab og tryghed.

Denne tænkning kommer også til udtryk i mange sammenhænge hvor borgerne i Skals mødes, som de jo har gjort mange gange i løbet af det sidste år. Tre store borgermøder med mere end 200 mennesker har med stort engagement drøftet udvikling og muligheder i Skals, og et af temaerne har netop været ønsket om et Seniorbofællesskab i byen – og gerne på Skalmagrunden.

At skabe et sådant projekt gennemføres ikke over en nat. Der er mange ting, der skal drøftes og aftales.
Hvis tanker og drømme skal blive til virkelighed, skal der skabes en involverende proces, hvor alle har mulighed for at være at være med.

Initiativgruppen vil gerne samle interesserede borgere fra Skals, men naturligvis også gerne interesserede mulige tilflyttere.

Der inviteres derfor til en indledende snak om muligheden for etablering af et Seniorbofællesskab i Skals.
Mødet finder sted torsdag 9. januar kl 19 i Multihuset i Skals.

Grundtanken bygger på Tryghed og Fællesskab - i egen bolig med fælles faciliteter.
Interesserede skal således på et vist niveau ville forpligte sig til at deltage i og tage medansvar for fællesskabet.

Men ellers kan alle tanker bringes i spil!
Skal det være almene eller private lejeboliger? Skal der være mulighed for at eje sin bolig?
Hvilke fællesfaciliteter skal der være? Inde såvel som ude?
Hvor stor en fælles forpligtigelse skal der være?
Hvor skal boligerne ligge og hvordan skal de se ud?
Hvor store skal de være og hvordan skal de indrettes?
Hvad med tidsfaktoren?
Ja, der er meget at tale om.

På mødet vil der blive præsenteret et rammeoplæg med nogle muligheder og tanker.
Hvis der viser sig interesse kan der etableres en arbejdsgruppe, der vil arbejde videre med de næste skridt, men vi forstiller os, at alle løbende skal kunne involveres.

Mødet 9/1 er en indledende snak og dermed ganske uforpligtende.
Initiativgruppen håber på stort fremmøde – der kan købes kaffe og kage.

Yderligere informationer kan fås hos Leif Gade 60199013 eller Elo Nielsen 30254975.